Categories: Fermented Glutinous Rice (5item(s))
Printed on 17.04.2024
20412
728660

MPP-Fermented Glutinous Rice (Large)
米婆婆酒酿 (大)
900g / 6/Ctn N/A N/A
20446
525661

MPP-Fermented Glutinous Rice (Osmanhus Flavor)
米婆婆米酿酱(桂花味)410g
410g / 12/Ctn N/A N/A
20408
707468

MPP-Fermented Glutinous Rice (Small)
米婆婆酒酿 (小)
500g / 8/Ctn N/A N/A
20413
728659

MPP-Fermented Rice Juice
米婆婆米酒汁 480ml
480ml / 8/Ctn N/A N/A
20447
 

MPP-Fermented Rice Juice
米婆婆米酿风味饮品 290ml
290ml / 30/Ctn N/A N/A
1 / 1